o mnie

lek. med. Agnieszka Kulig

Specjalista Chorób oczu. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Pracowała w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej w Krakowie gdzie kończyła specjalizację.
Egzamin specjalizacyjny zdała z wyróżnieniem.
Posiada liczne dyplomy i certyfikaty dokumentujące wiedzę z zakresu okulistyki.
Corocznie uczestniczy w zjazdach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą na których zdobywa nowe doświadczenia.
Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Europen Society of Cataract and Rafractive Surgery.
Szczególne zainteresowania stanowią: laserowa korekta wad wzroku (Femtolasik, transPRK, LASEK, EBK), diagnostyka i leczenia stożka rogówki, zabiegi w zakresie powiek i powierzchni oka, diagnostyka i leczenia AMD, leczenie laserowe chorób siatkówki- powikłań w cukrzycy, chorób naczyniowych siatkówki, zwyrodnień.
Certyfikaty
Moją dewizą w pracy zawodowej jest profesjonalizm.
Ogromne znaczenie ma dla mnie rozmowa i bezpośredni kontakt z pacjentem.

publikacje
  Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Europen Society of Cataract and Rafractive Surgery Coroczne uczestnictwo w zjazdach, konferencjach naukowych w kraju i za granicą (również jako wykładowca) oraz w kursach Autor i współautor artykułów okulistycznych:
  • Przypadek rodzinnego występowania źrenicznych cyst nabłonka barwnikowego tęczówki
  • Agnieszka Kulig - Stochmal, Justyna Jędrychowska - Jamborska, Barbara Jakubowska, Bożena Romanowska - Dixon
  • Przypadek obustronnej pseudoretinopatii Purtschera w  przebiegu ostrego zapalenia trzustki - Agnieszka Kulig - Stochmal, Justyna Jędrychowska - Jamborska, Agnieszka Kubicka - Trząska, Bożena Romanowska - Dixon
  • Leukoarajoza jako przyczyna nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego - opis przypadku. Jedrychowska - Jamborska J., Kulig - Stochmal A., Kubicka - Trzaska A., Romanowska - Dixon B.
  • Dostpne metody leczenia siatkówczaka - przegląd piśmiennictwa. - Krzysztof Morawaki, Agnieszka Kulig - Stochmal, Justyna Jędrychowska - Jamborska, Agnieszka Kubicka - Trząska, Bożena Romanowska - Dixon


Zakres usług:

 • dobór okularów i soczewek kontaktowych
 • laserowa korekta wad wzroku (Femtolasik, transPRK LASEK, EBK)
 • diagnostyka i leczenie stożka rogówki (cross - linking, INTACS)
 • fotokeratektomia terapeutyczna (PTK)
 • badanie w kierunku nużeńca
 • usuwanie ciał obcych z oczu
 • sondowanie dróg łzowych
 • zabiegi w zakresie powiek i powierzchni oka
  (gradówka, kępki żółte, plastyka opadających powiek, skrzydlik)
 • diagnostyka i leczenie jaskry ( YAG irydotomia, SLT)
 • diagnostyka i leczenie AMD ( iniekcje doszklistkowe),
 • laseroterapia w chorobach siatkówki
  (retinopatia cukrzycowa, zakrzep żyły środkowej siatkówki, zwyrodnienia siatkówki)

cennik


  Konsultacja okulistyczna 150
  Aplanacyjny pomiar ciśnienia wewątrzgałkowego 20
  Badanie w kierunku nużeńca ludzkiego 80
  Gonioskopia 50
  Sondowanie dróg łzowych 50
  Test Schirmera 20
  Badanie OCT plamki 100
  Badanie OCT tarczy 100
  Badanie OCT tarczy + badanie komórek zwojowych 150
  Badanie OCT plamki +tarczy + badanie komórek zwojowych 200
  Badanie OCT przedniego odcinka 100
  Pachymetria 50
  Kontrolne badanie ortoptyczne 80
  Badanie ortoptyczne 120
  Kontrolne badanie ortoptyczne 100

  * Uwaga! Badanie dzieci do 4 r.ż. wyłącznie w piątki, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
  * Płatność tylko gotówkąUrszula Stefańska

Ortoptystka

Ortoptystka z wieloletnim doświadczeniem, pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie, specjalizuje się w leczeniu zeza i niedowidzenia.

Zakres usług:

 • Badanie ostrości wzroku do dali i bliży bez okularów i w korekcji pacjenta (wykrywanie niedowidzenia pochodzenia ośrodkowego)
 • Badanie metodą Cover-Test (badanie równowagi mięśniowej): diagnoza zezów okresowych, jawnych i wykrywanie zezów ukrytych
 • Badanie w 9-ciu kierunach spojrzenia - wykrywanie zaburzeń w działaniu mięśni gałkoruchwych, diagnozowanie zeza skośnego i porażennego
 • Ocena stanu obuocznego widzenia przy pomocy testów stereoskopowych do bliży: Lang, test Muchy, TNO
 • Badanie w kierunku zeza ukrytego na Skrzydle Maddoxa 
 • Pomiar kąta zeza na synoptoforze (kąt obiektywny i subiektywny) oraz ocena stanu obuocznego widzenia (jednoczesna percepcja, fuzja - zakres w konwergencji i dywergencji oraz stereopsja) 
 • Badanie testem Wortha (badanie równowagi sensorycznej) 
 • Badanie konwergencji i akomodacji
 • Badanie wady refrakcji przy użyciu autorefraktometru 
 • Dobór okularów adekwatnie do wady wzroku i zeza
 • * Gabinet ortoptyczny czynny jest wyłącznie w piątki

  * Badanie dzieci poniżej 4 roku życia odbywa się tylko w piątki, wyłącznie po wcześniejszej rejestracji

  * Badanie refrakcji u dzieci wymaga trzykrotnego zakropienia oczu, w związku z czym prosimy o zarezerwowanie na wizytę 1,5-2h

  Rejestracja on-line


  Newsletter

   
  Zostaw swój adres e-mail i otrzymuj szybciej niż inni informacje o nowościach, rabatach oraz ofertach specjalnych.

   
   

  Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie